RO | ENG

Iuliu Maniu şi statuia sa din Alba Iulia

Perioada: cca. 1930 | Povestea anterioară | Povestea următoare

Deputat al Parlamentului de la Budapesta, înainte de unirea Transilvaniei cu România, deputat în perioada interbelică al Parlamentului de la Bucureşti, preşedinte al Partidului Naţional Român din Transilvania, iar din 1926 preşedinte al Partidului Naţional-Ţărănesc, premier al României, Iuliu Maniu a fost una din cele mai proeminente personalităţi politice române din prima jumătate a secolului XX. Deşi nu era originar din Alba Iulia, el a dovedit un puternic ataşament faţă de acest oraş. Ca atare, la 28 mai 1995, din iniţiativa autorităţilor locale, a fost dezvelită o statuie a liderului politic transilvănean.

Nepot al paşoptistului Simion Bărnuţiu, dar şi nepot al memorandistului Iuliu Coroianu, întrucât primul îi era bunic, iar al doilea unchi, Iuliu Maniu s-a născut la 8 ianuarie 1873, în Şimleu Silvaniei, ca supus austro-ungar, deoarece Transilvania aparţinea atunci Austro-Ungariei. A copilărit în localitatea natală, dar şi la Bădăcin, acolo unde familia sa deţinea o proprietate de aproximativ 15 hectare, după care a urmat şcoala primară în Blaj şi Liceul Calvin din Zalău, fiind remarcat atât pentru conduita ireproşabilă, cât şi pentru „sârguinţa de fier”. Conform tradiţiei ce deja exista în familie, a studiat dreptul la universităţile din Cluj, Viena şi Budapesta, în capitala maghiară obţinând şi titlul de doctor, în 1896. Mai întâi a practicat avocatura în Şimleu Silvaniei, dar din octombrie 1898, în condiţiile în care era de confesiune greco-catolică, Iuliu Maniu s-a stabilit în Blaj, devenind avocat al Mitropoliei Greco-Catolice din această localitate.

Întreaga sa activitate politică a fost strâns legată de prefacerile prin care a trecut Transilvania, iar după 1918, România Mare. Încă din 1905 a ajuns membru al conducerii Partidului Naţional Român din Transilvania (PNR), iar un an mai târziu a devenit deputat în Parlamentul de la Budapesta, acolo făcându-se remarcat pentru „ungureasca admirabilă” în care îşi ţinea discursurile, aşa cum contele Albert Apponyi a ţinut să consemneze.

Unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă prin Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, a avut consecinţe semnificative pentru toţi ardelenii, politicienii din provincia intracarpatică trebuind să se integreze în viaţa politică a Vechiului Regat, sintagmă utilizată pentru a desemna statul român ce a existat între martie 1881 şi noiembrie 1918.

În perioadele 1919-1926 şi 1926-1947 a fost preşedinte al PNR şi, respectiv, al Partidului Naţional-Ţărănesc (PNŢ), cu o întrerupere între 1933 şi 1937. Între 2 decembrie 1918 şi 4 aprilie 1920 a exercitat funcţia de preşedinte al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, instituţie ce a fost guvernul autonom al acestei provincii, fiind şi prim-ministru al României în perioadele noiembrie 1928 - octombrie 1930 şi octombrie 1932 - ianuarie 1933. Atât în opoziţie, cât şi la guvernare, Iuliu Maniu s-a pronunţat pentru aplicarea unei politici de descentralizare politico-administrativă şi juridică, atitudinea sa fiind opusă centralismului practicat de liberali care de multe ori paraliza iniţiativele locale.

„Sfinxul de la Bădăcin”, aşa cum a mai fost numit datorită faptului că nu-şi exterioriza mai nicicând sentimentele, a fost un adept hotărât al democraţiei de tip occidental, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial fiind partizanul unei cooperări strânse cu anglo-americanii. Politician de formaţie central-europeană, „căpetenia ardelenilor”, aşa cum l-a numit Nicolae Iorga, el nu s-a integrat niciodată în „bizantinismul” vieţii politice din Vechiul Regat, caracterizat de corupţie şi oportunism. Întruchipare a cinstei desăvârşite, om măsurat, inclusiv când „degusta ţuica tare şi vinul”, cu „guler înalt şi pantaloni călcaţi pe muche”, Maniu a fost un personaj singular în viaţa politică românească interbelică, fiind întotdeauna un om corect şi de o înaltă moralitate. Condiţiile minime de legalitate pe care le pretindea, combinate cu duplicitatea cercurilor politice de la Bucureşti, l-au determinat pe liderul transilvănean ca după 1933 să refuze toate ocaziile de revenire la putere. A rămas până la final un spirit opoziţionist, excelent în a face critici şi a combate, dar fără soluţii constructive.

În urma unui proces de tip stalinist, în care sentinţa fusese stabilită înainte de a începe judecata, în 1947 Iuliu Maniu a fost condamnat la „temniţă grea pe viaţă” de autorităţile comuniste din România. Şase ani mai târziu, la 5 februarie 1953, a murit în închisoarea pentru deţinuţi politici de la Sighet, fiind înmormântat în cimitirul penitenciarului, într-o groapă comună, într-un loc rămas neidentificat până astăzi.

Deşi născut în nord-vestul Transilvaniei, la o distanţă mare de Alba Iulia, Iuliu Maniu s-a simţit tot timpul atras de acest oraş. În alegerile parlamentare organizate înaintea anului 1918 el şi-a depus de mai multe ori candidatura de deputat în cercul electoral Vinţu de Jos, comitatul Alba Inferioară, iar în perioada interbelică a obţinut mereu mandatul de deputat în circumscripţia electorală Alba. A fost prezent în oraşul de pe Mureş la 1 decembrie 1918, atunci când s-a realizat unirea Transilvaniei cu România, precum şi la serbarea acestei uniri, din 20 mai 1929. Marile adunări organizate de PNŢ, la care bineînţeles că Maniu a participat, au fost de fiecare dată ţinute la Alba Iulia sau în apropierea acesteia, la Vinţu de Jos. Din păcate, deşi monarhist convins, liderul politic ardelean nu a fost prezent în Alba Iulia la 15 octombrie 1922, atunci când regele Ferdinand I şi regina Maria au fost încoronaţi chiar în catedrala ortodoxă a oraşului de pe Mureş.

Avându-se în vedere faptul că cele mai importante momente din viaţa politică a lui Iuliu Maniu s-au legat de Alba Iulia, la 28 mai 1995, în acest oraş, a fost dezvelită o statuie a liderului politic transilvănean. Amplasată în piaţa care astăzi îi poartă numele, în apropierea căreia sunt Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, dar şi numeroase cabinete de avocatură, statuia a fost realizată din bronz, de sculptoriţa Doina Lie, originară din Sebeş, iar soclul şi amenajarea pieţei au fost concepute de arhitectul Doru Deleu. (S.A.)

Locație :